620
Rawski Koncert Sztuki
Strona główna » Toporiada » Toporiada 2009 » Złote Topory

Złote Topory

Laureatami konkursu w roku 2009 są:

Najlepszy Mistrz Gry:
I nagroda - Tomasz "Smok" Wolski 
Wyróżnienie - Piotr "Sekret" Sekrecki

Najlepszy Gracz:
I nagroda - Artur "Artut" Machlowski
Wyróżnienie - Katarzyna "Bączek" Jastrzębska
Wyróżnienie - Mateusz "Inkwizytor" Budziakowski

Najlepszy początkujący gracz:
- Tomasz "Dahgart" Białek

Regulamin konkursu

§1

 1. Konkurs „Złote Topory” (zwany dalej „Konkursem”) odbywa się co roku na konwencie „Toporiada” (zwanego dalej „Konwentem”) organizowanym przez Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).
 2. Konkurs trwa przez cały czas trwania Konwentu.
 3. Ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu ostatnich programowych sesji w czasie oficjalnego zamknięcia Konwentu.

§2

 1. W skład komisji oceniającej Konkurs (zwanej dalej „Komisją”) wchodzą wybrani członkowie Stowarzyszenia oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych ekip.
 2. W czasie V edycji Konwentu do Komisji należą:
  • Hubert „Jankoś” Jankowski,
  • Andrzej „Jankes” Jankowski,
  • Konrad „Rijel” Kacprzak,
  • Emilia „Amelka” Szymańska
  • Lidia „Mafefka” Kuzyniak,
  • Mateusz „Craven” Wielgosz,
  • Małgorzata „Wiedźma” Kuczyńska;
 3. Narady Komisji są tajne.

§3

 1. Uczestnikiem Konkursu są wszyscy gracze i mistrzowie gry biorący udział w sesjach odbywających się w czasie regulaminowym i wchodzących w skład programu Konwentu.
 2. Każdy z graczy i mistrzów gry może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie.
 3. Rezygnacja zostaje przedstawiona ustnie jednemu z koordynatorów Konwentu przed rozpoczęciem programowych sesji.
 4. Mistrz gry nie biorący udziału w Konkursie musi liczyć się z obserwacją sesji przez Komisję, która oceniać będzie biorących w niej udział graczy.

§4

 1. Konkurs dzieli się na następujące kategorie:
  • Najlepszy Mistrz Gry,
  • Najlepszy Gracz,
  • Najlepszy Gracz Początkujący;
 2. W kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” ocenia się sposób prowadzenia sesji przez mistrzów gry.
 3. Każdy z uczestników Konkursu może prowadzić tylko jedną, wchodzącą w jego skład sesję.
 4. Jeśli mistrz gry prowadzi w Konkursie więcej niż jedną sesję, wyboru która z nich podlega ocenie dokonuje Komisja.
 5. Nagrodę dla „Najlepszego Gracza Początkującego” może zdobyć uczestnik jednej z trzech specjalnych sesji dla początkujących.
 6. Kategoria „Najlepszy Gracz” dotyczy wszystkich innych uczestników Konkursu.

§5

 1. Komisja dokonuje oceny mistrzów gry w klasach ujmujących następujące zagadnienia i pojęcia:
  • sposób narracji – przedstawienie świata gry, odgrywanie bohaterów niezależnych, ogólny wizerunek i komplementarność sesji,
  • przygotowanie do sesji – znajomość systemu, swoboda poruszania się po scenariuszu i wiedza dotycząca przedstawionych w nim realiów, wykorzystane rekwizyty,
  • elastyczność – kreatywność, sposób reagowania na działania graczy i pozostawienie im swobody działań,
  • klimat – panujący na sesji nastrój, stopień wzajemnych interakcji i zainteresowania graczy przedstawianą historią, samopoczucie uczestników sesji;
 2. Formułując ocenę w kategoriach „Najlepszy Gracz” i „Najlepszy Gracz Początkujący” Komisja szczególnie bierze pod uwagę takie działania graczy jak:
  • oryginalność, sposób prezentacji i wczucia się w postać,
  • zachowanie równowagi między postępowaniem postaci, a jej osobowością, charakterem i usposobieniem,
  • kreatywność, wpływ na przebieg wydarzeń,
  • umożliwienie normalnej gry innym uczestnikom sesji, pozostawienie swobody przedstawiania świata mistrzowi gry;
 3. Po zakończeniu sesji Komisja może pytać jej wybranych uczestników o ich odczucia i opinie dotyczące rozgrywki, scenariusza, mistrza gry, graczy.
 4. Każdy z członków Komisji dokonuje własnej oceny we wszystkich kategoriach.
 5. Komisja konfrontuje opinie poszczególnych członków i formułuje ostateczny werdykt po zakończeniu ostatnich programowych sesji.
 6. Każdy z członków Komisji dokonuje własnej oceny we wszystkich kategoriach.
 7. Komisja może przyznać w każdej kategorii tylko jedno pierwsze miejsce oraz maksymalnie trzy wyróżnienia.

§6

 1. Główne nagrody za pierwsze miejsca w kategoriach „Najlepszy Mistrz Gry” i „Najlepszy Gracz” są nagrodami przechodnimi.
 2. Na własność otrzymuje je osoba, która zwycięży w danej kategorii trzykrotnie.

Laureatami konkursu w roku 2008 byli:

Najlepszy Mistrz Gry:
I nagroda - Wojciech "Prozac" Anuszczyk
Wyróżnienie - Piotr "Sąsiad" Witczak
Wyróżnienie - Andrzej Morkisz

Najlepszy Gracz:
I nagroda -Emilia "Amelka" Szymańska
Wyróżnienie - Agnieszka Morkisz
Wyróżnienie - Patryk "Sknerus" Kopeć

I nagrody specjalne przyznawane od tego roku:
Najlepsza sesja:
Storyteling prowadzony przez Macieja "Ślimaka" Winnickiego
Gracze:
- Emilia "Amelka" Szymańska
- Katarzyna "Bączek" Jastrzębska
- Aleksandra "Tulia" Kubacka
- Piotr "HotShot" Piech

Najlepszy początkujący gracz:
-Ula Jaskulska

Najmłodszy uczestnik konwentu:
-Alicja Mochocka

Laureatami konkursu w roku 2007 byli:

Najlepszy Mistrz Gry:
I nagroda - Adam "Savarian" Wojdalski
Wyróżnienie - Piotr "Banan" Banasiński

Najlepszy Gracz:
I nagroda - Maciej "Ślimak" Winnicki
Wyróżnienie - Aleksandra "Tulia" Kubacka

Najlepszy scenariusz:
Daniel "Wnuk Mahometa" Tęczyński

Laureatami konkursu w roku 2006 byli:

Najlepszy Mistrz Gry:
I nagroda - Wojciech "Prozac" Anuszczyk
Wyróżnienie - Piotr "Sekret" Sekrecki

Najlepszy Gracz:
I nagroda - Konrad "k8" Karczmarek
Wyróżnienie - Piotr "Tęcza" Tęczyński

Najlepszy scenariusz:
Maciej "Ślimak" Winnicki

Polecamy

Kino RomaMETALOPLASTYKA

Współpraca

Dziki BezGwardia NavisArmia GoblinówRolando CyrilMuzyczne rejsy po MazurachRawa w to mi graj!Ancient ScrollWOPR
Copyrights © 2009 Topory
Powered by piechdesign.pl