620
Rawski Koncert Sztuki
Strona główna » Toporiada » Toporiada 2011 » Złote Topory

Złote Topory

Regulamin konkursu

§1

 1. Konkurs „Złote Topory” (zwany dalej „Konkursem”) odbywa się co roku na konwencie „Toporiada” (zwanego dalej „Konwentem”) organizowanym przez Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).
 2. Konkurs trwa przez cały czas trwania Konwentu.
 3. Ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu sesji finałowych w czasie oficjalnego zamknięcia Konwentu.

§2

 1. W skład komisji oceniającej Konkurs (zwanej dalej „Komisją”) wchodzą wybrani członkowie Stowarzyszenia oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych ekip.
 2. W czasie VI edycji Konwentu do Komisji należą:
  • Konrad „Rijel” Kacprzak - Stowarzyszenie „Topory”
  • Hubert „Jankoś” Jankowski - Stowarzyszenie „Topory”
  • Andrzej „Jankes” Jankowski - Stowarzyszenie „Topory”
  • Łukasz "Xarion" Kaczmarek - Stowarzyszenie "Topory" 
  • Małgorzata "Wiedźma" Kuczyńska - Armia Goblinów
  • Wojciech "wojbor" Kędziora - Drużyna Najemna "Dziki Bez"
  • Aleksandra "Avril" Mochocka - Polskie Towarzystwo Badania Gier
 3. Narady Komisji są tajne.

§3

 1. Uczestnikiem Konkursu są wszyscy gracze i mistrzowie gry biorący udział w sesjach w czasie regulaminowym oraz w sesjach finałowych.
 2. Sesja w czasie regulaminowym odbywa się w czwartek lub w piątek i wchodzi w skład programu Konwentu.
 3. Każdy z graczy i mistrzów gry może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie.
 4. Rezygnacja zostaje przedstawiona ustnie jednemu z koordynatorów Konwentu przed rozpoczęciem programowych sesji.
 5. Mistrz gry nie biorący udziału w Konkursie musi liczyć się z obserwacją sesji przez Komisję, która oceniać będzie biorących w niej udział graczy.

§4

 1. Konkurs dzieli się na następujące kategorie:
  • Najlepszy Mistrz Gry,
  • Najlepszy Gracz,
  • Najlepszy Gracz Początkujący.
 2. W kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” ocenia się sposób prowadzenia sesji przez mistrzów gry.
 3. Każdy z uczestników Konkursu może prowadzić tylko jedną, wchodzącą w jego skład sesję.
 4. Jeśli mistrz gry prowadzi w Konkursie więcej niż jedną sesję, wyboru która z nich podlega ocenie dokonuje Komisja.
 5. Nagrodę dla „Najlepszego Gracza Początkującego” może zdobyć uczestnik jednej z trzech specjalnych sesji dla początkujących.
 6. Kategoria „Najlepszy Gracz” dotyczy wszystkich innych uczestników Konkursu.

§5

 1. Komisja dokonuje oceny w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” w klasach ujmujących następujące zagadnienia i pojęcia:
  • sposób narracji – przedstawienie świata gry, odgrywanie bohaterów niezależnych, ogólny wizerunek i komplementarność sesji,
  • przygotowanie do sesji – znajomość systemu, swoboda poruszania się po scenariuszu i wiedza dotycząca przedstawionych w nim realiów, wykorzystane rekwizyty,
  • elastyczność – kreatywność, sposób reagowania na działania graczy i pozostawienie im swobody działań,
  • klimat – panujący na sesji nastrój, stopień wzajemnych interakcji i zainteresowania graczy przedstawianą historią, samopoczucie uczestników sesji.
 2. Formułując ocenę w kategoriach „Najlepszy Gracz” i „Najlepszy Gracz Początkujący” Komisja szczególnie bierze pod uwagę takie działania graczy jak:
  • oryginalność, sposób prezentacji i wczucia się w postać,
  • zachowanie równowagi między postępowaniem postaci, a jej osobowością, charakterem i usposobieniem,
  • kreatywność, wpływ na przebieg wydarzeń,
  • umożliwienie normalnej gry innym uczestnikom sesji, pozostawienie swobody przedstawiania świata mistrzowi gry;
 3. Po zakończeniu sesji Komisja może pytać jej wybranych uczestników o ich odczucia i opinie dotyczące rozgrywki, scenariusza, mistrza gry, graczy.
 4. Każdy z członków Komisji dokonuje własnej oceny we wszystkich kategoriach.
 5. Komisja po zakończeniu ostatnich programowych sesji konfrontuje opinie poszczególnych członków i wybiera czterech uczestników Konkursu w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry”, jedenastu w kategorii „Najlepszy Gracz” oraz zwycięzcę w kategorii „Najlepszy Gracz Początkujący”.

§6

 1. Sesją finałową jest jedna z czterech sesji konkursowych poza czasem regulaminowym prowadzonych przez wybranych w §6 ust. 5 uczestników Konkursu w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry”.
 2. W każdej z sesji bierze udział trzech graczy wybranych w §6 ust. 5 oraz jeden z członków Komisji.
 3. W przypadku braku zgody wybranych w §6 ust. 5 uczestników Konkursu na wzięcie udziału w sesji finałowej Komisja w ich miejsce wybiera innego uczestnika Konkursu w odpowiedniej kategorii. Brak takiej zgody oznacza dyskwalifikację z Konkursu, nie dotyczy zwycięzcy w kategorii „Najlepszy Gracz Początkujący”.
 4. Po zakończeniu ostatniej sesji finałowej Komisja na podstawie kryteriów wymienionych w §5 ustala ostateczny werdykt i przyznaje cztery pierwsze miejsca w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” i trzy pierwsze miejsca w kategorii „Najlepszy Gracz”.

§7

 1. Główne nagrody za pierwsze miejsca w kategoriach „Najlepszy Mistrz Gry” i „Najlepszy Gracz” są nagrodami przechodnimi.
 2. Na własność otrzymuje je osoba, która zwycięży w danej kategorii trzykrotnie.

Laureatami konkursu w roku 2011 zostali

Najlepszy Mistrz Gry:
1. Szymon "neishin" Szweda
2. Rafał "Kraszan" Kraska
3. Tomasz 'Smok' Wolski
4. Wojciech "Prozac" Anuszczyk

Najlepszy gracz:
1. Konrad "K8" Kaczmarek
2. Joanna "Draca" Wolska
3. Andrzej "Igua" Morkisz

Najlepszy początkujący gracz:
Katarzyna "Tyche" Kłosowska

Najlepszy obóz tematyczny na Toporiadzie:
Obóz Kapłanów - Armia Goblinów

Laureatami konkursu w roku 2010 byli:

Najlepszy Mistrz Gry:
I nagroda - Wojciech Rzadek
II nagroda - Mateusz "Inkwizytor" Budziakowski
III nagroda - Tomasz "Smok" Wolski
IV nagroda - Piotr "Banan" Banasiński

Najlepszy Gracz:
I nagroda - Andrzej "Igua" Morkisz
II nagroda - Tomasz "Gr0m" Paciorek
III nagroda - Katarzyna "Elwira" Pietrasi

Najlepszy początkujący gracz:
- Sonia "Sonic" Żaczkiewicz

Laureatami konkursu w roku 2009 byli:

Najlepszy Mistrz Gry:
I nagroda - Tomasz "Smok" Wolski 
Wyróżnienie - Piotr "Sekret" Sekrecki

Najlepszy Gracz:
I nagroda - Artur "Artut" Machlowski
Wyróżnienie - Katarzyna "Bączek" Jastrzębska
Wyróżnienie - Mateusz "Inkwizytor" Budziakowski

Najlepszy początkujący gracz:
- Tomasz "Dahgart" Białek

Laureatami konkursu w roku 2008 byli:

Najlepszy Mistrz Gry:
I nagroda - Wojciech "Prozac" Anuszczyk
Wyróżnienie - Piotr "Sąsiad" Witczak
Wyróżnienie - Andrzej Morkisz

Najlepszy Gracz:
I nagroda -Emilia "Amelka" Szymańska
Wyróżnienie - Agnieszka Morkisz
Wyróżnienie - Patryk "Sknerus" Kopeć

I nagrody specjalne przyznawane od tego roku:
Najlepsza sesja:
Storyteling prowadzony przez Macieja "Ślimaka" Winnickiego
Gracze:
- Emilia "Amelka" Szymańska
- Katarzyna "Bączek" Jastrzębska
- Aleksandra "Tulia" Kubacka
- Piotr "HotShot" Piech

Najlepszy początkujący gracz:
-Ula Jaskulska

Najmłodszy uczestnik konwentu:
-Alicja Mochocka

Laureatami konkursu w roku 2007 byli:

Najlepszy Mistrz Gry:
I nagroda - Adam "Savarian" Wojdalski
Wyróżnienie - Piotr "Banan" Banasiński

Najlepszy Gracz:
I nagroda - Maciej "Ślimak" Winnicki
Wyróżnienie - Aleksandra "Tulia" Kubacka

Najlepszy scenariusz:
Daniel "Wnuk Mahometa" Tęczyński

Laureatami konkursu w roku 2006 byli:

Najlepszy Mistrz Gry:
I nagroda - Wojciech "Prozac" Anuszczyk
Wyróżnienie - Piotr "Sekret" Sekrecki

Najlepszy Gracz:
I nagroda - Konrad "k8" Karczmarek
Wyróżnienie - Piotr "Tęcza" Tęczyński

Najlepszy scenariusz:
Maciej "Ślimak" Winnicki

Polecamy

Kino RomaMETALOPLASTYKA

Współpraca

Dziki BezGwardia NavisArmia GoblinówRolando CyrilMuzyczne rejsy po MazurachRawa w to mi graj!Ancient ScrollWOPR
Copyrights © 2009 Topory
Powered by piechdesign.pl