622
Rawski Koncert Sztuki

Regulamin

Dura lex ,sed lex -Twarde prawo, ale prawo.
Ulpian

§ 1

Toporiada odbywa się na terenie ośrodka harcerskiego w miejscowości Fryszerka koło Inowłodza.

§ 2

Wejście na teren konwentu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

§ 3

Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji.

§ 4

Na terenie konwentu uczestnicy mogą przebywać od czwartku godz.16 do niedzieli, godz. 16

§ 5

Na terenie konwentu mogą przebywać jedynie osoby posiadające ważny i podpisany identyfikator.

§ 6

Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu.
Identyfikatory należy dla własnego dobra podpisać, aby w przypadku zgubienia nie było wątpliwości co do właściciela zguby. W przypadku zgubienia
identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów.

§ 7

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

§ 8

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konwencie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.

§ 9

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

§ 10

Zabronione jest wnoszenie na teren konwentu przedmiotów niebezpiecznych, jak broń palna, ASG wraz z amunicją, broń biała czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów za zgodą organizatora.

§ 11

Na terenie konwentu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania wszelkiego alkoholu, poza piwem. (Piwo - napój alkoholowy o niskiej zawartości alkoholu (zazwyczaj do 7%), uzyskiwany w wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej, otrzymywanej ze zbóż - głównie jęczmienia [czasem także pszenicy] bez destylacji.)

§ 11, pkt. a

Alkohol przywieziony na konwent można zostawić pod opieką organizatorów i odebrać opuszczając imprezę.

§ 11, pkt. b

Palenie papierosów dozwolone będzie tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. Każdorazowe palenie poza strefą będzie karane opłatą 1 zł.

§11 pkt. c

Osoby niepełnoletnie mają kategoryczny zakaz tak podczas konwentu jak i podczas ogniska integracyjnego używania alkoholu i wyrobów tytoniowych

§ 12

Osoby pod wpływem środków odurzających oraz nietrzeźwe, będą niezwłocznie usuwane z terenu konwentu przez organizatorów.

§ 13

Na terenie konwentu obowiązuje zakaz palenia poza specjalnie do tego wyznaczonymi miejscami.

§ 14

 

Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorowi konwentu - jego decyzja jest ostateczna.

Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami organem rozstrzygającym jest koordynator.

Polecamy

Kino RomaMETALOPLASTYKA

Współpraca

Dziki BezGwardia NavisArmia GoblinówRolando CyrilMuzyczne rejsy po MazurachRawa w to mi graj!Ancient ScrollWOPR
Copyrights © 2009 Topory
Powered by piechdesign.pl