584
Rawski Koncert Sztuki
Strona główna » Imprezy » Niepodległa Rawa

Regulamin konkursu „Kreatywni dla Niepodległej”

I Informacje ogólne

1.Organizatorem Konkursu „Kreatywni dla Niepodległej” zwanego dalej Konkursem jest Stowarzyszenie „Topory”.

2.Partnerami wspierającymi konkurs są:

-Muzeum Ziemi Rawskiej

-Fundacja „Skrzydła Chwały”

-Stowarzyszenie „Patriotyczna Rawa”

3.Konkurs organizowany jest w ramach zadania „Niepodległa Rawa” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA Na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

II Cele konkursu

  1. Popularyzacja wiedzy o historii Polski, a zwłaszcza historii regionalnej i lokalnej.
  2. Propagowanie wiedzy o procesie odzyskania i odbudowy niepodległego państwa polskiego.
  3. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
  4. Rozwijanie kreatywności wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

III Tematyka konkursu

1.Uczestnicy powinni przedstawić wydarzenia bądź postacie związane z odzyskaniem niepodległości. Konkurs pozostawia uczestnikom dowolność środków wyrazu i techniki wykonania. Mogą to być:                     - stworzenie strony internetowej

- film

- album fotograficzny

- prace plastyczne

- napisanie utworu literackiego np. opowiadania, wiersza

- nagranie utworu muzycznego

Są to jedynie propozycje, ponieważ każdy uczestnik może przedstawić swoją pracę w sposób, który uważa za najbardziej odpowiedni i w którym czuje się najlepiej.

IV Uczestnicy konkursu

1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z powiatu rawskiego.

2.Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

-kategoria I - uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych

-kategoria II - uczniowie szkół ponadpodstawowych

V Termin i sposób składania prac.

1.Prace należy dostarczyć do dnia 13 września 2018 roku.

2.Prace można zanieść do Muzeum Ziemi Rawskiej albo przesłać droga elektroniczną na adres niepodlegla@topory.org

3.Osoby przesyłające prace drogą elektroniczną w ciągu 24 h otrzymają wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie pracy przez organizatorów.

4.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 września 2018 r. podczas Pikniku Niepodległościowego w Rawie Mazowieckiej na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia terminu dostarczania prac konkursowych.

VI Ocena prac konkursowych.

1.Oceny dokona kapituła konkursu składająca się z następujących historyków:

-dr Marcin Broniarczyk, zarządca Muzeum Ziemi Rawskiej

-mgr Hubert Jankowski, prezes Stowarzyszenia "Topory"

-mgr Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

2.Podczas oceniania prac kapituła konkursu będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność z tematyką konkursu

- poprawność merytoryczna prac pod względem historycznym

- wysiłek włożony w przygotowanie pracy

- kreatywność w wyborze formy i treści pracy

- oryginalne podejście do tematu

- wrażenia estetyczne

- samodzielność wykonania pracy

- dodatkowym atutem może być nawiązanie do wydarzeń czy postaci lokalnych i regionalnych

VII Nagrody

  1. Dla uczestników konkursu przewidziano następujące nagrody:

- kategoria I - uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych

Pierwsze miejsce – tablet (wartość około 600zł) ·

Drugie miejsce - (sprzęt sportowy wartość około 300 zł) ·

Trzecie miejsce – gra planszowa (wartość około 200 zł)

 

- kategoria II - uczniowie szkół ponadpodstawowych

Pierwsze miejsce – (tablet wartość około 700 zł) ·

Drugie miejsce - (Smartwach wartość około 500 zł) ·

Trzecie miejsce – JBL (wartość około 400 zł)

 VIII Patronat

1.Patronat nad konkursem objęli parlamentarzyści ziemi rawskiej:

- Senator RP Rafał Ambrozik

- Poseł RP Grzegorz Wojciechowski

oraz

Audytor w Eoropejskim Trybunale Obrachunkowym Pan Janusz Wojciechowski

IX Uwagi końcowe

1.Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu:

Monika Iwańska tel.783 438 833

Bartłomiej Kosiacki tel. 665 239 497

Hubert Jankowski numer tel. 603 584 428

oraz wysyłając pytania na adres mailowy niepodlegla@topory.org

2.Wszelkie spory i odwołania rozstrzygają organizatorzy konkursu.

Polecamy

Kino RomaMETALOPLASTYKA

Współpraca

Dziki BezGwardia NavisArmia GoblinówRolando CyrilMuzyczne rejsy po MazurachRawa w to mi graj!Ancient ScrollWOPR
Copyrights © 2009 Topory
Powered by piechdesign.pl