Orichalcum
Toporiada XI
Topory
Toporiada
Złote Topory
Rawa Gra Szanty

Złote Topory - Regulamin

§1

 1. Konkurs "Złote Topory" (zwany dalej "Konkursem") odbywa się co roku na konwencie "Toporiada" (zwanego dalej "Konwentem") organizowanym przez Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki "Topory" (zwane dalej "Stowarzyszeniem").
 2. Konkurs trwa przez cały czas trwania Konwentu.
 3. Ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu sesji finałowych w czasie oficjalnego zamknięcia Konwentu.

§2

 1. W skład komisji oceniającej Konkurs (zwanej dalej "Komisją") wchodzą wybrani członkowie Stowarzyszenia oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i konwentów.
 2. W czasie VII edycji Konwentu do Komisji należą:
  • Piotr "Tęcza" Tęczyński - Stowarzyszenie "Topory" (przewodniczący komisji)
  • Aleksandra "Avril" Mochocka - Polskie Towarzystwo Badania Gier
  • Magdalena "Mada" Karońska - Armia Goblinów
  • Tomasz "Niewiem" Musiał - Stowarzyszenie Kapituła
  • Marcin "MaWro" Wroński - Stowarzyszenie Avangarda
  • Marcin "Nemron" Łopusiewicz - Bractwo Feniksa
  • Kamil "Kors" Nowak - konwent Grojkon
  • Katarzyna "Bączek" Jastrzębska - Stowarzyszenie "Topory"
  • Maciej "Hunter" Piech - Stowarzyszenie "Topory"
  • Piotr "Banan" Banasiński - Stowarzyszenie "Topory"
 3. Narady Komisji są tajne.

§3

 1. Uczestnikiem Konkursu są wszyscy gracze i mistrzowie gry biorący udział w sesjach w czasie regulaminowym oraz w sesjach finałowych.
 2. Sesja w czasie regulaminowym odbywa się w czwartek lub w piątek i wchodzi w skład programu Konwentu.
 3. Każdy z graczy i mistrzów gry może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie.
 4. Rezygnacja zostaje przedstawiona ustnie jednemu z koordynatorów Konwentu przed rozpoczęciem programowych sesji.
 5. Mistrz gry nie biorący udziału w Konkursie musi liczyć się z obserwacją sesji przez Komisję, która oceniać będzie biorących w niej udział graczy.

§4

 1. Konkurs dzieli się na następujące kategorie:
  • Najlepszy Mistrz Gry,
  • Najlepszy Gracz,
  • Najlepszy Gracz Początkujący.
 2. W kategorii "Najlepszy Mistrz Gry" ocenia się sposób prowadzenia sesji przez mistrzów gry.
 3. Każdy z uczestników Konkursu może prowadzić tylko jedną, wchodzącą w jego skład sesję.
 4. Jeśli mistrz gry prowadzi w Konkursie więcej niż jedną sesję, wyboru która z nich podlega ocenie dokonuje Komisja.
 5. Nagrodę dla "Najlepszego Gracza Początkującego" może zdobyć uczestnik jednej z trzech specjalnych sesji dla początkujących.
 6. Kategoria "Najlepszy Gracz" dotyczy wszystkich innych uczestników Konkursu.

§5

 1. Komisja dokonuje oceny w kategorii "Najlepszy Mistrz Gry" w klasach ujmujących następujące zagadnienia i pojęcia:
  • sposób narracji - przedstawienie świata gry, odgrywanie bohaterów niezależnych, ogólny wizerunek i komplementarność sesji,
  • przygotowanie do sesji - znajomość systemu, swoboda poruszania się po scenariuszu i wiedza dotycząca przedstawionych w nim realiów, wykorzystane rekwizyty,
  • elastyczność - kreatywność, sposób reagowania na działania graczy i pozostawienie im swobody działań,
  • klimat - panujący na sesji nastrój, stopień wzajemnych interakcji i zainteresowania graczy przedstawianą historią, samopoczucie uczestników sesji.
 2. Formułując ocenę w kategoriach "Najlepszy Gracz" i "Najlepszy Gracz Początkujący" Komisja szczególnie bierze pod uwagę takie działania graczy jak:
  • oryginalność, sposób prezentacji i wczucia się w postać,
  • zachowanie równowagi między postępowaniem postaci, a jej osobowością, charakterem i usposobieniem,
  • kreatywność, wpływ na przebieg wydarzeń,
  • umożliwienie normalnej gry innym uczestnikom sesji, pozostawienie swobody przedstawiania świata mistrzowi gry;
 3. Po zakończeniu sesji Komisja może pytać jej wybranych uczestników o ich odczucia i opinie dotyczące rozgrywki, scenariusza, mistrza gry, graczy.
 4. Każdy z członków Komisji dokonuje własnej oceny we wszystkich kategoriach.
 5. Komisja po zakończeniu ostatnich programowych sesji konfrontuje opinie poszczególnych członków i wybiera czterech uczestników Konkursu w kategorii "Najlepszy Mistrz Gry", jedenastu w kategorii "Najlepszy Gracz" oraz zwycięzcę w kategorii "Najlepszy Gracz Początkujący".
 6. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego Komisji.

§6

 1. Sesją finałową jest jedna z czterech sesji konkursowych poza czasem regulaminowym prowadzonych przez wybranych w §5 ust. 5 uczestników Konkursu w kategorii "Najlepszy Mistrz Gry".
 2. W każdej z sesji bierze udział trzech graczy wybranych w §5 ust. 5 oraz jeden z członków Komisji.
 3. W przypadku braku zgody wybranych w §6 ust. 5 uczestników Konkursu na wzięcie udziału w sesji finałowej Komisja w ich miejsce wybiera innego uczestnika Konkursu w odpowiedniej kategorii. Brak takiej zgody oznacza dyskwalifikację z Konkursu, nie dotyczy zwycięzcy w kategorii "Najlepszy Gracz Początkujący".
 4. Po zakończeniu ostatniej sesji finałowej Komisja na podstawie kryteriów wymienionych w §5 ustala ostateczny werdykt i przyznaje cztery pierwsze miejsca w kategorii "Najlepszy Mistrz Gry" i trzy pierwsze miejsca w kategorii "Najlepszy Gracz".

§7

 1. Główne nagrody za pierwsze miejsca w kategoriach "Najlepszy Mistrz Gry" i "Najlepszy Gracz" są nagrodami przechodnimi.
 2. Na własność otrzymuje je osoba, która zwycięży w danej kategorii trzykrotnie.
Copyrights © 2009 Topory
Powered by piechdesign.pl
could play a key fashion replica watches role in curbing the concussion problem for not just pro football, but many other sports. Earlier this week, fake uk watches 110 of them were found to have CTE, the disease caused by repeated impact to the head.If you don't like the idea of wearing fake replica handbags a fitness tracker clipped to your.your wrist, designer replica handbags now there's a new option: wear one on your face.Oakley outlet, a division of eyewear giant Luxottica rolex datejust replica with Intel