Orichalcum
Toporiada XI
Topory
Toporiada
Złote Topory
Rawa Gra Szanty

Regulamin

Dura lex ,sed lex -Twarde prawo, ale prawo.
Ulpian

§ 1

Toporiada odbywa się na terenie ośrodka harcerskiego w miejscowości Fryszerka koło Inowłodza.

§ 2

Wejście na teren konwentu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

§ 3

Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez zwrotu akredytacji.

§ 4

Na terenie konwentu uczestnicy mogą przebywać od czwartku godz.16 do niedzieli, godz. 16

§ 5

Na terenie konwentu mogą przebywać jedynie osoby posiadające ważny i podpisany identyfikator.

§ 6

Każdy uczestnik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu.
Identyfikatory należy dla własnego dobra podpisać, aby w przypadku zgubienia nie było wątpliwości co do właściciela zguby. W przypadku zgubienia
identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów.

§ 7

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.

§ 8

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić przy akredytacji zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konwencie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.

§ 9

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

§ 10

Zabronione jest wnoszenie na teren konwentu przedmiotów niebezpiecznych, jak broń palna, ASG wraz z amunicją, broń biała czy materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów za zgodą organizatora.

§ 11

Na terenie konwentu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania wszelkiego alkoholu, poza piwem. (Piwo - napój alkoholowy o niskiej zawartości alkoholu (zazwyczaj do 7%), uzyskiwany w wyniku fermentacji alkoholowej brzeczki piwnej, otrzymywanej ze zbóż - głównie jęczmienia [czasem także pszenicy] bez destylacji.)

§ 11, pkt. a

Alkohol przywieziony na konwent można zostawić pod opieką organizatorów i odebrać opuszczając imprezę.

§ 11, pkt. b

Palenie papierosów dozwolone będzie tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. Każdorazowe palenie poza strefą będzie karane opłatą 1 zł.

§11 pkt. c

Osoby niepełnoletnie mają kategoryczny zakaz tak podczas konwentu jak i podczas ogniska integracyjnego używania alkoholu i wyrobów tytoniowych

§ 12

Osoby pod wpływem środków odurzających oraz nietrzeźwe, będą niezwłocznie usuwane z terenu konwentu przez organizatorów.

§ 13

Na terenie konwentu obowiązuje zakaz palenia poza specjalnie do tego wyznaczonymi miejscami.

§ 14

 

Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów. Zastrzeżenia do decyzji organizatorów można zgłaszać koordynatorowi konwentu - jego decyzja jest ostateczna.

Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.

W przypadku konfliktu pomiędzy uczestnikami organem rozstrzygającym jest koordynator.

Copyrights © 2009 Topory
Powered by piechdesign.pl
could play a key fashion replica watches role in curbing the concussion problem for not just pro football, but many other sports. Earlier this week, fake uk watches 110 of them were found to have CTE, the disease caused by repeated impact to the head.If you don't like the idea of wearing fake replica handbags a fitness tracker clipped to your.your wrist, designer replica handbags now there's a new option: wear one on your face.Oakley outlet, a division of eyewear giant Luxottica rolex datejust replica with Intel