4
Orichalcum
Toporiada XI
Topory
Toporiada
Złote Topory
Rawa Gra Szanty
Strona główna » Orichalcum » Aktualności
Niedziela, 29 Kwietnia 2018

Dzisiaj zerkniemy sobie na Dyscypliny w ED, którą wybieracie?

Oto co mamy do wyboru w podstawce czyli podręczniku Player’s Guide:

Powietrzny Żeglarz – Zawadiaccy bracia nieba. Nigdy nie zostawiają w tyle swoich towarzyszy. Chronią i krzewią cywilizację. Ich naturalne środowisko to statki powietrzne.

Łucznik – Uczy się jedności z bronią dystansową. Ta dyscyplina podkreśla dokładność i, w mniejszym stopniu, prędkość. Łucznicy odznaczają się wyjątkową percepcją i często dostrzegają to, czego inni nie widzą. Potrafią też sprawić, że cel, który wyznaczą zamiera ze strachu przed trafieniem.

Władca Zwierząt – Cechuje się znajomością zwierząt oraz bestii, potrafi nimi władać, przejmować ich zmysły, tresować a nawet przerażać. Najlepiej czuje się z dala od cywilizacji ale potrafi też postawić się na miejscu łącznika pomiędzy światem zwierząt a światem Dawców Imion

Kawalerzysta – Ta dyscyplina ukazuje jedność pomiędzy jeźdźcem i wierzchowcem. Kawalerzyści to doskonali jeźdźcy i wierzchowiec jest dla nich zawsze na pierwszym miejscu.

Zwiadowca – Zwiadowcy to tropiciele i odważni strażnicy którzy pójdą wszędzie tam, gdzie inni nie dadzą rady. Są specjalistami w stawaniu się jednością ze środowiskiem, w którym przebywają.

Powietrzny Łupieżca – Podniebni piraci. Latają na drakkarach i w większości to trolle gdyż od nich właśnie wywodzi się ta dyscyplina. Są honorowi i słowni a ich dewizą jest: „Weź to czego pragniesz – jeśli właściciel nie jest w stanie tego obronić nie jest godny posiadać.”

Fechmistrz – Mistrz miecza. Fechmistrz uważa że walka to sztuka, traktuje ją jak taniec z przeciwnikiem, bawi się nią i delektuje. Będzie się starał przedłużać starcie jak najbardziej żeby się nim nasycić ale ma też talenty pozwalające skończyć walkę błyskawicznie.

Złodziej – Adepci tej dyscypliny uczą się przede wszystkim, że mogą polegać wyłącznie na sobie a to czego pragną wystarczy po prostu wziąć najlepiej tak, by poprzedni właściciel nie zorientował się, że mu to odebrano. Jeżeli gdzieś nie da się wejść to Złodziej na pewno się tam dostanie.

Trubadur – Najbardziej społeczna z dyscyplin. Trubadur to artysta, aktor, opowiadacz historii i mistrz pieśni. Jeśli chcesz wyciągnąć z kogoś informacje Trubadur zrobi to zdecydowanie najlepiej.

Wojownik – Wojownicy i żołnierze trenowani by magią wspomagać techniki walki. Wojownik walczy po to by wygrać albo osiągnąć wyznaczony cel a nie dla samej przyjemności walki. To dyscyplina honoru. Słowo dane przez Wojownika jest traktowane niemal na równi z przysięgą krwi.

Zbrojmistrz – Twórcy broni, zbroi i tarcz, znawcy wszelkich metali. Zbrojmistrz cechuje się prawdomównością i solidnością. Może badać przedmioty magiczne i blokować klątwy a na wyższych kręgach także umagiczniać bronie i pancerze grudkami żywiołów.

Mistrz Żywiołów – Mag. Włada wszystkimi pięcioma żywiołami (woda, powietrze, ogień, ziemia i drewno). Najważniejszą rzeczą dla Mistrzów Żywiołów jest równowaga w świecie. Zawsze mówią i pokazują prawdę.

Iluzjonista – Mag. Posługuje się magią iluzji. Ich filozofią jest pokazywanie prawdy poprzez mamienie zmysłów. Część zaklęć ma jednak efekty fizyczne, umożliwiając tym samym magowi obronę przed atakami.

Ksenomanta – Mag. Specjalista od magii „zaświatów”. Skupiają się na planach astralnych, duchach i horrorach. Uważają że śmierć to tylko kolejna z dróg. Najpotężniejsi z nich potrafią podróżować po przestrzeni astralnej i przyzywać horrory dlatego inni Dawcy Imion często traktują Ksenomantów z rezerwą i nieufnością.

Czarodziej – Mag. Mistrzowie teorii magii. Studiują księgi i cechują się wielką mądrością. Czarodziej nigdy nie postąpi pochopnie. Najpierw analiza później działanie. Jako jedyna dyscyplina magiczna ma możliwość rozpraszania magii wszystkich czterech dyscyplin a nie tylko własnej.

Niedziela, 29 Kwietnia 2018

Z dekretu króla Nedena, władcy Throalu:
“Niniejszym prosi się przywódców wszelkich miast, osad, Domów i wsi o natychmiastowe przekazanie każdemu Adeptowi, że ma on obowiązek zaprzestania używania magii, zaś każdy Dawca Imion posiadający w swoich rękach jakikolwiek artefakt, broń, czy zbroję zużywające magię do działania ma zostać przekazany do wyznaczonych skarbców i zamknięty.
W obliczu tak potężnego zagrożenia, jakim jest kolejny Pogrom, nie możemy pozwolić na ciągłe podnoszenie poziomu magii i narazić, tym samym, Barsawii na kolejną katastrofę.
Król Neden powołał radę najznamienitszych mędrców w królestwie, aby znaleźli jak najlepsze wyjście z zaistniałej sytuacji. Do tego czasu używanie magii zostanie całkowicie zakazane zaś złamanie owego zakazu będzie skutkowało natychmiastowym aresztowaniem.”

Barsawianki i Barsawianie, Dawcy Imion wszelakich ras i dyscyplin, Adepci. Niniejszym, w zgodzie z wolą miłościwie nam panującego Króla Nedena, pragniemy zaprosić Was na niezwykłe wydarzenie. Oto, w niewielkiej wiosce, spotkają się wszyscy Ci, którzy noszą w sercu Barsawię. Kraina nasza znów stoi przed wielkim zagrożeniem. Apelujemy więc - przybądźcie tłumnie, albowiem każdy Dawca Imion, nawet ten najmniejszy, może się przyczynić do jej chwały!

EDko-maniacy ze Stowarzyszenia Topory zapraszają miłośników Przebudzenia Ziemi na konwent poświęcony naszemu ulubionemu systemowi. Konwent odbędzie się na terenie leśniczówki w Głuchowie, nieopodal Rawy Mazowieckiej.

W programie:
- MULTISESJA!
- prelekcje
- konkursy
- sesje
Wiele wspaniałych nagród!

Na zakończenie konwentu, jak to u nas w tradycji, organizujemy ognisko integracyjne. Nie zapomnij o musztardzie ;)

Bądźcie czujni - będziemy uzupełniać informacje na bieżąco.

UWAGA!
Udział w konwencie tylko po wcześniejszym zapisaniu się poprzez formularz:
http://topory.org/pl,wstep-na-orichalcum,302

-english-

From decree of king Neden, ruler of Throal:
“The leaders of all cities, settlements, Houses and villages are hereby requested to immediately inform each Adept, that he has the obligation to stop using magic, and any Name Giver possessing in his hands any artifact, weapon or armor that uses magic to work, should be transferred to designated vaults and closed.
In the face of such a huge threat which is the next scourge, we can not allow to constantly raise the level of magic and expose Barsaive to next disaster. King Neden appointed the council of the greatest sages in the kingdom to find the best way out of the situation. Until then, the use of magic will be completely forbidden and violation of this prohibition will result in immediate arrest. "

WARNING!
Participation in the convention only after signing up through the form:
http://topory.org/pl,wstep-na-orichalcum,302

Woman and Men of Barsaive, Name Giver of all races and disciplines, Adepts. Hereby, in accordance with the will of our reigning King Neden we would like to invite you to an unusual event. Here, in a small village, all those who wear Barsawia in their hearts will meet again. Our land is facing a great threat. We are appealing therefore, to come in crowds for every name-giver, even the smallest one, can contribute to her glory! 
The ED-maniac from the Association Topory invite enthusiasts of Awakening Earth to a convention devoted to our favorite system. The convent will be held at the forester's lodge in Głuchów, near Rawa Mazowiecka.

In program:
- MULTI-SESSION!
- presentations
- competitions
- sessions
Many great prizes!

At the end of the event, as it is in our tradition, we organize an integration camp. Do not forget about the mustard ;)

Be alert- we will complete the information on a regular basis.

Strona 2 z 2 [1] [2]

Polecamy

Kino RomaMETALOPLASTYKA

Współpraca

Dziki BezGwardia NavisArmia GoblinówRolando CyrilMuzyczne rejsy po MazurachRawa w to mi graj!Ancient ScrollWOPR
Copyrights © 2009 Topory
Powered by piechdesign.pl